Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum

Kiadványaink

 

 

Ajánljuk figyelmébe a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum legújabb kiadványait:Sanghay – Shanghai. Párhuzamos eltérések Kelet és Nyugat között.
Szerkesztette: Fajcsák Györgyi és Kelényi Béla

A Sanghay – Shanghai. Párhuzamos eltérések Kelet és Nyugat között című tanulmánykötet a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeumban 2017. szeptember 22-én nyílt azonos című kiállításhoz kapcsolódik. A tanulmányok számos társművészeti terület bevonásával igyekeznek bemutatni a korszak magyarországi Kelet-képét; a 20. század első felében Shanghaihoz hosszabb-rövidebb ideig kötődő magyarok művészeti vonatkozású tevékenységét. A kötet egymás mellett láttatja a Magyarországon a 20. század első felében megjelenő távol-keleti, illetve a Keleten, elsősorban Shanghaiban magyar közvetítéssel megjelenő nyugati hatásokat. Az eddig alig kutatott témák, új kutatási irányok, nem utolsósorban az eddig szinte ismeretlen tárgyak, tárgytípusok felbukkanása szokatlan nézőpontokat vetnek fel és teszik különlegessé a kiadványt. A kötet szerzői, többek között: Ablonczy Balázs, Gellér Katalin, Saly Noémi, Szücs György és Somi Panni.

 

 


Nágák, elefántok, madarak. Viseletek Délkelet-Ázsia szárazföldi térségéből
Szerkesztette: Brittig Vera, dr. Fajcsák Györgyi
Kiadó: Budapest: Szépművészeti Múzeum – Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum
Kiadási év: 2016
ISBN: 978-963-87496-6-6
Nyelv: Magyar
Oldalszám: 226, illusztrációkkal
Súly: 1.300 g

Ár: 6.800 HUF

 

A kötet többféle aspektusból – földrajzi, kronológiai és antropológiai szempontból is – vizsgálja a délkelet-ázsiai textilek anyagát, így a textilek típusainak, rituális szerepének és mintarendjének bemutatásától kezdve az egyes népcsoportok jellegzetes viseleteinek és textiltípusainak ábrázolásán keresztül írja le a hiedelemvilág, az ünnepek és szokások jellegzetességeit. Az anyagválogatás földrajzi keretét Délkelet-Ázsia szárazföldi térsége jelentette. Időbeli távolságát a khmer birodalom 12–13. századi szoboranyagától indulva alapvetően a 19–20. századi, főként terepen felgyűjtött textilek jelentik. A kötet a délkelet-ázsiai művészet anyagának gyűjtésébe is bepillantást enged. A kötet közel 100 tárgyat vonultat fel: a magyarországi közgyűjtemények (Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum, Néprajzi Múzeum) értékes, nagyon ritkán látható tárgyai mellett magángyűjtők és kutató-tudósok Délkelet-Ázsiában gyűjtött tárgyait is bemutatja.
A kötet első részében tanulmányokat olvashat az érdeklődő. Száva Borbála délkelet-ázsiai kereskedelmi kapcsolatokról írt tanulmánya a térség főbb kereskedelmi útvonalait és azok történetét mutatja be. Fajcsák Györgyi thai buddhista tekercsképekről szóló tanulmánya egy híres, nemzetközileg is jegyzett egykori magyar műgyűjtő, Delmár Emil gyűjteményének thai buddhista tekercsképeit mutatja be. A laoszi textilek 20. század közepi készítéséről, használatáról és kereskedelméről szól Kardos Tatjána Ouanphanivanh Somdy, laoszi mérnök-tanárral készült interjúja. Rádai Ödön, Vietnamban, majd Laoszban dolgozó magyar mérnök-gyűjtő példáján keresztül az 1970-es és 1980-as évek Délkelet-Ázsiájával ismerkedhetünk meg Brittig Vera tanulmányában. A kötet második részében négy nagy délkelet-ázsiai népcsoport textiljeinek bemutatása, viseleteik leírása található. Száva Borbála a hmong népek és a khmerek textiljeit és viseleteit ismerteti. Kardos Tatjána a tai népek viseleteit és rituális textiljeit mutatja be tanulmányában. Vargyas Gábor antropológus professzor háncsruháról írt tanulmánya a vietnami hegyi törzsek közül a brúk egykori viseletébe enged bepillantást. A kötetet bibliográfia zárja.

 

Nágák, elefántok, madarak
Viseletek Délkelet-Ázsia szárazföldi térségéből
Kiállításvezető füzet
Koncepció és szöveg | Hársvölgyi Virág
Kiadó: Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum, Budapest
Kiadás éve: 2016.
ISBN 978 - 615 - 5304 - 66 – 8
Nyelv: magyar
Oldalszám: 10, illusztrációkkal
Súly: 108 g
Ár: 1200 Ft

Délkelet-Ázsia meghatározó művészi kifejezésformája a textilművességben követhető nyomon. A térség művészetét textiljein, azok állandó változásban lévő típusain, alapanyagain, technikáin, motívumkincsén át lehet a leghitelesebben tanulmányozni. A kiállításvezető füzet végigkalauzol a térség öt országán (Kambodzsa, Mianmar, Thaiföld, Laosz, Vietnam) keresztül és a délkelet-ázsiai textilek típusain, az egyes népcsoportok jellegzetes viseletén keresztül mesél az ünnepekről szokásokról, hiedelemvilágról.

 

Párbeszéd – Dialogue
Múzeumpedagógiai kiadvány a Korea dokumentumfotókon – Embereken, tájakon és időn túl című időszaki kiállításhoz kapcsolódva.
Koncepció és szöveg | Hársvölgyi Virág
Fordította | Steve Kane
Felelős kiadó dr. Baán László, főigazgató
Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum, Budapest,
Kiadás éve: 2016
ISBN 978-615-5304-60-6
Nyelv: magyar/angol
Oldalszám: 16, kihalható oldalakkal, illusztrációval
Súly. 235 g
Ár: 800 Ft

A koreai kortárs fotóművészet hét kiváló képviselőjének több mint száz alkotásán keresztül most bepillantást nyerhetsz a koreai kultúrába, a koreai emberek mindennapi életébe, jelenébe és múltjába. A kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai füzet különleges lehetőséget kínál, a maga nemében talán megismételhetetlent. A kiállításon szereplő kortárs koreai fotók egy részét ugyanis olyan – a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum koreai gyűjteményében őrzött – tárgyakkal együtt mutatja be, melyek a kiállításon nem jelennek meg. A látható és a „láthatatlan” anyag egy kiadvány erejéig mégis találkozik. A találkozásból pedig beszélgetés lesz. A húsz válogatott alkotás egymásra felel, reagál, és a közöttük létrejövő vizuális párbeszéd szavakkal is megfogalmazhatóvá válik.Gendzsi Herceg nyomában. Japán képen és írásban

Szerkesztette: Dénes Mirjam, Fajcsák Györgyi
Kiadó: Budapest: Szépművészeti Múzeum – Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum
Kiadási év: 2015
ISBN: 978-615-5304-48-4
Nyelv: Magyar
Oldalszám: 265, illusztrációkkal
Súly: 1.170 g

Ár: 4,900 HUF

 

Az ezeréves irodalmi műalkotás, a Gendzsi monogatari főszereplőjének nevéhez állandó jelzőként a „hikaru” szót csatolják a japánok, melynek jelentése: fényleni, ragyogni. E jelző nemcsak Gendzsi herceg földöntúli szépségére utal, hanem páratlan intellektusára, ízlésére, modorára is. Fizikai és szellemi tökéletessége emelte alakját a japán kultúrtörténet egyik legikonikusabb karakterévé. Korát, az ezres évek császári udvarának világát Heian-kjóban, a mai Kiotóban, a klasszikus japán kultúra bölcsőjeként tartják számon.
Muraszaki műve mélyen átjárta és alakította az elmúlt ezer év japán kultúráját és művészetét, megkerülhetetlenné téve nemcsak a szöveget, hanem a belőle, általa ihletett műalkotások sorát is. A Gendzsi herceg nyomában – Japán képen és írásban című tárlat a hagyományos japán művészet esztétikai ideálját és annak kortárs magyarországi recepcióját állítja reflektorfénybe, szervesen kapcsolódva a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum hagyományos ázsiai művészetet és kortárs alkotásokat egymás mellett bemutató kiállítássorozatának folyamába.
A kiállításhoz kapcsolódó kötet első része a japán Gendzsi-mítoszt igyekszik bemutatni annak irodalmi, művészettörténeti, művelődéstörténeti aspektusából (Vihar Judit és Dénes Mirjam tanulmányai), míg második része a kortárs magyar alkotók szemszögéből közelíti meg mindezt (Vihar Judit és Kincses Károly tanulmányai).

 

Az indológus indián. Baktay Ervin emlékezete
Szerkesztette: Béla Kelényi
Kiadó: Budapest: Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum
Kiadási év: 2014.
ISBN: 978-615-5304-31-6
Nyelv: magyar
Oldalszám: 447, illusztrációkkal
Súly: 2.110 g
Ár: 5.200 HUF


Jelen kötet Baktay sokszínű egyéniségén keresztül foglalja össze a XX. század első felének társadalmi és szellemi mozgalmait. A tanulmányok többek között részletesen bemutatják Baktay családjának eddig feltáratlan eredetét, Baktay müncheni éveit az élete végéig mestereként tisztelt Hollósy Simon festőiskolájában, kapcsolatát a századelő bohémmozgalmaival; első fordításait, szerepét a Magyarországon akkor még alig ismert Gándhí és Tagore kultuszának kialakításában; első indiai utazását (1926–1929) és 1928-ban, rendkívüli körülmények között megtett nyugat-tibeti útját; kapcsolatát a Magyar Földrajzi Társasággal, asztrológiai munkásságát, a „Wadnyugat” iránti elkötelezettségét és meghatározó szerepét a Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeumban. A kötetet Baktay múzeumi előadásainak jegyzéke, 1956–57-es indiai útjáról írt jelentése és kollégáival való levelezése, valamint egy minden részletre kiterjedő, számos újonnan felkutatott cikket és tanulmányt, illetve Baktay eddig kiadatlan kéziratait tartalmazó bibliográfia egészíti ki.

 

Szerző: Mark Twain
Fordította: Baktay Ervin
Kiadó: Budapest: Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum
Kiadási év: 2014.
ISBN: 978-963-87496-3-5
Nyelv: magyar
Oldalszám: 366 oldal illusztrációkkal
Súly: 470 g
Ár: 2200 Ft


Mark Twaint igazán népszerűvé három „ifjúsági” regénye, a „Koldus és a királyfi”, a „Tom Sawyer kalandjai” és „Huckleberry Finn kalandjai” tette. Ez utóbbi tulajdonképpen egy Mississippin megtett kalandos utazás története, és megint csak sokat merít a korábbi hajósélete során szerzett tapasztalatokból, átélt élményekből és itt-ott hallott legendákból. A mű alaphangját a meleg emberszeretet adja meg, miközben gyermeki szemszögből nézve mond kritikát a felnőttek világáról, a képmutatásról és kora társadalmának fonákságairól.
A regényt most Baktay Ervin, a neves indológus és művészettörténész írói hagyatékában fellelt, a kort, a cselekményt és az írói szándékot mélyen átérző remek fordításban adjuk közre. Maga Baktay, gyermekkorára visszaemlékező önéletírásában így ír: „… életem második örök könyve került most a kezembe (az első Dumas Három testőre volt). …Elmondhatatlan élmény volt megismerkedni Huck Finn-nel, Tom Sawyerrel és Jim niggerrel és a páratlan könyv többi figurájával. A képek pedig külön ízt és többletet adtak a szövegnek, mert Kemble remek rajzai ugyanazt a szellemet tükrözték, mint Mark Twain sajátos amerikai humora.”
Könyvünk – több mint száz év után először – ismét az eredeti kiadás illusztrációjával jelenik meg.

Kiadványaink megvásárolhatok a múzeumshopon, illetve a múzeumban található boltban.

A Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum további kiadványai itt tekinthetők meg:
KIADVÁNYAINK / PUBLICATIONS


Proforma Invoice

/var/www/szepmu/web/html/data/