Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum

Információ

Múzeumpedagógiai küldetés

A Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum múzeumpedagógiai tevékenysége az ázsiai kultúrák autentikus reprezentációjában hitelesen, emellett könnyen befogadhatóan teszi élményszerűvé foglalkozásainkat gyermek, ifjúsági és felnőtt korosztály számára egyaránt, szem előtt tartva a vonatkozó keleti kultúrák közötti érzékeny egyensúly fenntartását. Megújuló programjaink a közönség számára lehetőséget kínálnak az adott témában való elmélyülésre, a személyes érdeklődés felkeltésére (pályázatok, családi napok), az óvodai, általános iskolai, középiskolai, egyetemi oktatáshoz való kapcsolódásra és nyitottan állnak az egyéni igények támasztotta kihívások elé is.
A Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum múzeumpedagógiai küldetésének megfelelően az alapvető ismeretek átadása mellett a keleti kultúrákkal való ismerkedés ott kezdődik, "ahol a művészet még játék", így foglalkoztató tevékenységekkel kiegészülve kapcsoljuk be az oktatási-nevelési folyamatba a múzeumi jelenlétet.
A múzeum sajátos ázsiai profilja miatt rendkívül fontos szempont a foglalkozásokon résztvevők téma-érzékenyítése, tekintettel a hazánkban is számottevő ázsiai közösségek jelenlétére. A társadalmi integrációs folyamatokban fontos szerepet játszik a másik ember kultúrájának megértésén alapuló elfogadás ténye, így az egyes kultúrák – tágabb értelemben véve egymás – megértése, elfogadása és a művészettel élni tudó emberek nevelése alapvető nevelési-oktatási feladat, amelyben a múzeum szerepe is meghatározó. Ezzel a küldetéstudattal a múzeum tovább kívánja erősíteni kultúraközvetítő szerepét.
Nemcsak múzeumpedagógiai programjaink, hanem kiállításainkhoz tartozó (pl. múzeumpedagógiai, kiállítás ismertető füzetek) vagy attól független kiadványok (pl. Múzeumpedagógiai Kiskönyvtár sorozat) az Európán kívüli világról való ismeretszerzés fontos forrásai, vagy éppen kapaszkodói, kiegészítői a magyarországi alap-, közép- és felsőszintű oktatásban megszerezhető tudásanyagnak.

Kérjük, hogy amennyiben foglalkozást szeretne megrendelni, tájékozódjon honlapunkon, igényét pedig legalább két héttel korábban jelezze!

A múzeumpedagógiai szolgáltatások jegyárai itt tekinthetőek meg.

További felvilágosítás és jelentkezés:
Hársvölgyi Virág, múzeumpedagógus
Tel.: +36 20 439 73 41
(szerda kivételével hétköznap 10.00 -13.00 / 14.00 - 16.45 óra között)
Email: aG9wcG11emV1bXBlZGFnb2dpYSMxISsjaG9wcG11c2V1bS5odQ==
dmlyYWcuaGFyc3ZvbGd5aSMxISsjaG9wcG11c2V1bS5odQ==

 

A múzeumpedagógiai blogunk itt érhető el:
BLOG

 


/var/www/szepmu/web/html/data/