KÖNYVBEMUTATÓ: Sirin mama nyugati hadjárata, avagy egy istennő születésének csodás története

KÖNYVBEMUTATÓ: Sirin mama nyugati hadjárata, avagy egy istennő születésének csodás története

Sárközi Ildikó Gyöngyvér a BTK Néprajztudományi Intézet tudományos munkatársa, a KRE BTK Keleti Nyelvek és Kultúrák Intézete Kínai Tanszékének egyetemi adjunktusa. Fő kutatási területe a nemzetépítési és örökségesítési folyamatok vizsgálata.
Könyve egy Északkelet-Kínában élő maroknyi nép, a sibék - akik között a szerző 2010 óta folytat terepmunkát - imádott istenségéről, a gyermekek és a családok oltalmazójáról, Sirin mamáról szól. Sirin mama nyugati hadjáratának lejegyzése egy északkelet-kínai sibe embernek köszönhető, akinek családjában a mesemondás hagyománya nemzedékről nemzedékre öröklődött. Sárközi Ildikó Gyöngyvér bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel ellátott fordítása az ő örökségét önti formába magyar nyelven.
A könyvbemutatón Sárközi Ildikó Gyöngyvér beszélgetőtársa Bagi Judit sinológus, a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum Adattárának kurátora.
A könyv adatai:
Sirin mama nyugati hadjárata, avagy egy istennő születésének csodás története
Kínai nyelvből fordította, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta: Sárközi Ildikó Gyöngyvér
Budapest: BTK Néprajztudományi Intézet – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék – L’Harmattan Kiadó – Könyvpont Kiadó, 2022.

Könyvismertető (a Libri.hu oldalról):

A könyv egy nomád kislányról, Sirinről szól. Ez a kislány egy ősöreg halhatatlan segítségével csodás képességekre tesz szert, majd hadba vonul szülei helyett, hogy legyőzzön három, a füves sztyeppék törzseit sanyargató rablóvezért. A rablóvezérek fölött aratott győzelmével azonban története nem ér véget. Sirin ugyanis vállalja, hogy a korábban elrabolt, de a harcok során kiszabadított gyermekeket hazajuttatja szüleikhez. Így nyeri el a Sirin mama megtisztelő nevet és válik egy Kínában élő maroknyi nép, a sibék imádott istenségévé: a gyermekek és a családok oltalmazójává. A könyv tehát egy istennő születésének története, amely egyben a sibék ránk hagyott szellemi kulturális örökségének is része.

Sirin mama nyugati hadjáratának története egy északkelet-kínai sibe embernek, He Junyounak (1924-2012) köszönhető. Sárközi Ildikó Gyöngyvér bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel ellátott fordítása az ő örökségét önti formába magyar nyelven. A fordítás különlegességét az adja, hogy Sárközi Ildikó Gyöngyvér etnológusként több mint fél évtizedet töltött el Kínában, a sibék lakta vidékeket járva; és bár az öreg mesemondóval nem találkozhatott, több helyütt vett részt a Sirin mamának bemutatott áldozatokban és hallotta a róla szóló történeteket. Fordításában is azt a hangulatot igyekezett megidézni, ahogyan ő maga megélte e találkozásokat.