Leltári szám: 8864
Tárgytípus: bronz-, ólom- és nemesfém tárgyak; régészeti leletek
Készítés ideje:
Kr. e. 7–3. század
Anyag: bronz
Technika: öntött
Méretek: hosszúság: 13 cm
vastagság: 0,2 cm
pengeszélesség: 0,2 cm-től 1,2 cm-ig
Rossz megtartású, egybeöntött bronzkés töredéke. Háta enyhén ívelt, háromszög keresztmetszetű, markolata hiányzik. Erőteljesen oxidálódott felülete több helyütt töredezett, pengéje csorba.
Ugyan markolata hiányzik, de talán a gyűjtemény 8857 és 8858 esetleg 8863 leltári számú példányaival mutat hasonlóságot.