Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum

Könyvtár története

A Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum Könyvtárát a Múzeum első igazgatója, Felvinczi Takács Zoltán alapította meg 1919-ben, miután Hopp Ferenc végrendeletében az államra hagyta villáját, valamint mintegy 4000 tételből álló műgyűjteményét. Hopp Ferenc egy olyan intézményt álmodott meg, mely a kelet-ázsiai múzeumon túl egy kutató intézetként működik, melynek elengedhetetlen része a kutatást elősegítő, de a szélesebb közönség érdeklődését is kiszolgáló szakkönyvtár.

A könyvtár a Múzeum alapítását követően a Szépművészeti Múzeum felügyelete és támogatása alá került. 1950-ben azonban a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum az Iparművészeti Múzeum filiáléja lett, ettől fogva a könyvtár szervezett könyvtárként, éves költségvetéssel működött. 2014-ben intézményünk visszakerült a Szépművészeti Múzeum gondnoksága alá.

Felvinczi Takács Zoltán a nemzetközi tudományos világ elismert tagjaival való személyes kapcsolatai révén alapozta meg a könyvtár gyűjteményét. A könyvtár állománya keleti érdeklődésű magyar mecénások könyvadományai és hagyatékai, valamint rendszeres vásárlások útján gyarapodott. Az állomány alapját Hopp Ferenc magánkönyvtára képezte – mintegy 70 dokumentum. Ehhez járult adományként, dr. Velits Antal (1855-1915) – orvos, orientalista – keleti nyelvészeti könyvtárának nagy része és Felvinczi Takács Zoltán (1880-1964) – művészettörténész – keleti művészetre vonatkozó művei, valamint Dr. Horváth Tibor (1910-1972) –neves keletkutató, régész, illetve művészettörténész – nagyrészt Japánban vásárolt hagyatéka. Az Országos Magyar Szépművészeti Múzeum 1937-ben adta át keleti művészetekkel foglalkozó könyvanyagát a Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeum könyvtárának.

Az állomány értékes, összefüggő egységeit alkotják Hopp Ferenc könyvei, Stein Aurél (1862-1943) – Sir Aurél Stein, Belső-Ázsia világhírű kutatója, régész, nyelvész, az MTA kültagja –műveinek gyűjteménye és Dr. Horváth Tibor japán művészeti tárgyú könyvanyaga, valamint Baktay Ervin (1890-1963) - művészettörténész, orientalista, továbbá festőművész - magánkönyvtárának gyűjteménye. Az állományban jelentős helyet foglal el a kiállítási katalógusok gyűjteménye.
Az állománynak csak mintegy 3 %-a magyar nyelvű dokumentum, nagy részét idegen nyelvű szakirodalom teszi ki. Az idegen nyelvek között megtalálható az összes európai nyelv, valamint jelentős számú ázsiai nyelv.

/var/www/szepmu/web/html/data/