Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum

A Könyvtár használata

Kedves Olvasóink!

A könyvtár nyitva tartási rendje:
szerda: 10 - 15 óráig
csütörtök: 10 - 15 óráig

A könyvtár látogatására is ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a múzeum kiállításainak látogatására: maszk használata kötelező.

Kérjük, látogatásuk alkalmával az alábbi szabályokat tartsák be:

  • Az olvasóterembe lépés előtt kérjük, használják a kihelyezett kézfertőtlenítőket.
  • A ruhatár használata kötelező.
  • Kérjük, amennyiben lehetséges, könyvkéréseiket előzetesen e-mailben adják le a aG9wcGxpYnJhcnkjMSErI2hvcHBtdXNldW0uaHU= e-mail címen. Amelyik könyvre már nincs szükségük, azt legyenek kedvesek az asztalon hagyni.
  • Az adott lehetőségekhez mérten egyszerre két olvasó tartózkodhat az olvasóteremben.
  • Kérjük, hogy az asztaloknál csak a kijelölt helyeket legyenek szívesek használni, a székeket ne helyezzék át máshova.

Együttműködésüket köszönjük.

Szeretettel várjuk Önöket!


Elérhetőség:
Cím: Budapest VI., Andrássy út 103. 1062
Telefonszám:
+36-1 469 77 59

E-mail cím: aG9wcGxpYnJhcnkjMSErI2hvcHBtdXNldW0uaHU=Könyvtárhasználati szabályzat

A könyvtár a beiratkozott olvasóknak helyben olvasási lehetőséggel, reprográfiai szolgálattal áll rendelkezésre, a külső könyvtárak olvasóinak könyvtárközi kölcsönzéssel segít hozzájutni a keleti művészet szakirodalmához.

Beiratkozás:
A könyvtár nyilvános, de csak érvényes olvasójeggyel, illetve napijeggyel látogatható. Teljes jogú könyvtári tagságot beiratkozással lehet szerezni. A Könyvtárba beiratkozhat minden magyar és külföldi állampolgár, aki elfogadja a Könyvtár használati szabályzatát.
A beiratkozáshoz fényképes személyi okmány (személyi igazolvány, diákigazolvány, útlevél) szükséges. A beiratkozással az olvasó magára nézve kötelezőnek ismeri el a könyvtárhasználati szabályzatot. 
 

A könyvtár használati díjai:

Napi jegy:      
500 Ft
Éves jegy:        
2000 Ft
Kedvezményes éves jegy: 
1000 Ft

 A kedvezményezettek köre:
diákok, nyugdíjasok, pedagógusok. A kedvezményes jegy váltásához igazolás bemutatása szükséges.
Ingyenes: 70 év felettiek; más könyvtári dolgozók, muzeális intézmények, levéltárak munkatársai számára.

Elveszett olvasójegy pótlása: 500 Ft    

 

 

Szolgáltatások:
Fénymásolat, szkennelés a könyvtári kötetekről, a muzeális anyag védelmének figyelembevételével az olvasóteremben rendelhető meg, azonban az 1950 előtt megjelent könyvekről és védett könyvekről fénymásolat nem készíthető.


A szolgáltatások díjszabásai:

fekete-fehér fénymásolás, A/4-es:          
30 Ft/oldal
fekete-fehér fénymásolás, A/3-as: 
60 Ft/oldal
nyomtatás/A/4-es:             
30 Ft/oldal
szkennelés/A/4-es:              
40 Ft/oldal
fotózás saját géppel:
500 Ft/nap
számítógépes referensz szolgáltatás:     
5000 Ft/gépóra
átutalással:              
6500 Ft/ gépóra

 

 

 

A könyvtár használati szabályai:


A Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum Könyvtára nem kölcsönkönyvtár, könyvtárközi csere keretében azonban teljesít kutatói kéréseket. Beiratkozott olvasók a könyvtári dokumentumokat a 6 férőhelyes olvasóteremben használhatják.
Az olvasóteremben egy szabadpolcos kézikönyvtár áll az olvasók rendelkezésére. A könyvek szabadon leemelhetők a polcról, de a használat után a szabadpolcos könyveket az olvasószolgálatnál kérjük leadni, vagy az asztalon hagyni.
A könyvállomány jelentősebb része a Könyvtár raktárában található. Ezek a könyvek az online katalógusból, valamint a tájékoztató könyvtáros segítségével keresendők ki, majd az erre a célra rendszeresített kérőlapon, illetve az olvasószolgálatot végző könyvtárosnál lehet igényelni. A raktárban lévő köteteket az olvasó rendszerint fél órán belül megkapja. A kért könyveket minden esetben az olvasószolgálatnak kell visszaadni. Kikérésre az olvasószolgálati zárást megelőző egy órában már nincs lehetőség.
Raktári könyvek esetében lehetőség van a könyvek félretételére. A félretehető könyvek száma és a félretétel időtartama legfeljebb öt könyvben és egy hétben limitált. Az egy hétnél régebben félretett könyveket a könyvtárosok visszarendezik. Szabadpolcos könyv nem tehető félre.

Általános szabályok:

A Könyvtár látogatói kötelesek a Könyvtár használatára vonatkozó szabályokat betartani:
Az olvasók munkaasztalához táskát, kabátot vinni tilos. A ruhatár használata kötelező és díjtalan. A ruhatárban hagyott értékekért a Könyvtár nem vállal felelősséget.
Az olvasóterembe élelmiszert bevinni tilos.
A Könyvtár területén dohányozni tilos.
Az olvasóteremben a mobiltelefon használatot kérjük mellőzni.
A Könyvtár területén hirdetések, közlemények csak az Intézmény vezetőjének engedélyével helyezhetők el.
A Könyvtár dokumentumainak és használati tárgyainak épségét meg kell óvni, azok rongálása tilos.
A Könyvtár rendjét, használatának szabályait be nem tartó olvasótól a szolgáltatások teljesítését az intézmény ideiglenesen, vagy véglegesen megvonhatja.
A látogatók reklamációikkal, javaslataikkal a jelenlévő könyvtároshoz fordulhatnak, aki rögzíti azt, az erre kialakított Kívánság könyvben.

A könyvtárhasználók kezdeményezhetik a könyvtárhasználati szabályzat módosítását.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


A Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum Könyvtára július 6-tól újra – korlátozottan – látogatható: heti egy alkalommal, szerdánként 10 és 15 óra között fogadja az olvasókat.

 

A Hopp Könyvtár 2018. december 17 és január 6 között zárva tart.
A január 6-val kezdődő héten várunk vissza mindenkit a szokott nyitvatartási napokon.
A Hopp Múzeum 2019. január 7-től február 5-ig ZÁRVA van, ellenben a múzeum könyvtára ezalatt az idő alatt is a megszokott időben (kedd, szerda: 10.00–15.00) nyitva tart. (A bejutáshoz legyenek szívesek csengetni!)

/var/www/szepmu/web/html/data/