Leltári szám: 8901
Tárgytípus: bronz-, ólom- és nemesfém tárgyak; régészeti leletek
Készítés ideje:
Kr. e. 7−3. század
Szerzeményezés: Zichy Jenő gyűjtése
Anyag: bronz
Technika: öntött
Méretek: hosszúság: 24 cm
markolatszélesség: 3 cm
vastagság: 0,3 cm
pengeszélesség: 0,5 cm-től 3,6 cm-ig
Ép, masszív, egybeöntött bronz sarló. Pengéje erőteljesen ívelt, kissé csorba, nyele lekerekített végű, háromszög alakú lyukakkal ellátott. A penge ívének középvonalában ablakkeret-szerűen elrendezett, négy szabályos négyzetecskébőlálló bélyeg figyelhető meg. A négyzetecskék alsó ívei azonban rendkívül rosszul látszódnak.
Hasonló, ívelt pengével és felfüggesztésre szolgáló lyukkal ellátott, masszív bronz sarlók a Tagar földművelés bizonyítékaiként kerültek értelmezésre. A lyukon átfűzött szíjazat a sarló munkavégzés során történő kézre erősítését szolgálta