Küldetésnyilatkozat

A Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum küldetése, a múzeumok elmúlt évtizedben megindult gyökeres átalakulásával összhangban, a 21. századi kihívásokra és igényekre válaszolva, a keleti művészeteket és kultúrákat közvetítő keleti kulturális centrum, látogatóközpontú múzeum megteremtése. Ennek a feladatnak úgy kell megfelelnie, hogy az élethosszig tartó tanulás európai uniós alapelvét figyelembe véve, élményszerűen tanítson, ismereteket közvetítsen valamennyi korosztálynak, elősegítse a  globalizálódó világban a keleti kultúrák egyediségének és közös vonásainak hiteles, tudományos alapokon nyugvó megismertetését, orientáljon és értéket közvetítsen. A látogatók számára biztosítsa az intézményi nyitottságot, átláthatóságot és az információkhoz, ismeretekhez való hozzájutás legszélesebb körét, továbbá a mindenki számára egyenlő hozzáférést. A Múzeum küldetésének fontos része bővíteni és tartalommal megtölteni az intézmény kapcsolati hálóját, eredményesen együttműködni hazai és nemzetközi intézményekkel, szervezetekkel és magánszemélyekkel stratégiai célkitűzései megvalósítása érdekében.