Bibliotheca Hungarica Artis Asiaticae

Könyvsorozat

Nyelv: magyar
Sorozatszerkesztő: Fajcsák Györgyi
ISSN: 0261-0351

A Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeum új sorozatot indított 2009-ben, Bibliotheca Hungarica artis Asiaticae címen. Az ázsiai művészet értékeit bemutató magyarországi sorozat a múzeum gyűjteményeihez kapcsolódó kutatásokat kívánja közreadni, és a gyűjtemények behatóbb megismerését igyekszik segíteni. Olyan értékeket szeretne közvetíteni, amelyek a legújabb kutatásokra támaszkodva elmélyítik és ösztönzik a keleti művészet és kultúra hazai megismerését.


Indiánok a Duna partján. Baktay Ervin indián könyve

Baktay Ervin gyerekkorától fogva rajongott az indiánokért. Gyermekkorának élményei felnőttkorába is elkísérték Baktayt: 1931-ben megalapította a dunai indiánok Törzsét, melynek az időközbeni viszontagságok ellenére egészen 1955-ig Főnöke, de legalábbis aktív tagja maradt. Írói, majd muzeológusi munkálkodása mellett, szinte minden évben szervezett nyaranta indián táborokat barátaival a Dunán, a Verőcei-, a Kismarosi- és a Kompkötő-szigeteken, tevékenységük csak a világháború utolsó két évében, s a rá következő két évben szünetelt.


ISBN: 9637098585
Szerkesztő(k): Főzy Vilma, Kelényi Béla
Kiadó: Budapest: Szépművészeti Múzeum – Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum
Kiadás éve: 2019
Oldalszám és illusztrációk: 295 oldal, gazdagon illusztrált
Nyelv: magyar

 

Múzeumshop ›››


Baktay Ervin: Keleti levelek I.

Baktay  – Keleti levelek címen – folyamatosan tudósította a Magyarság című lap olvasóit első indiai utazása (1926–1929) során szerzett élményeiről, 1928-tól fogva pedig a Pesti Hírlapban folytatta a rendszeres tudósításokat. A kutatás során összesen nyolcvannégy Keleti levél került elő, melyek később alapul szolgáltak Baktay híres, India című, monumentális könyvéhez.

ISBN: 978-963-87496-9-7
Szerkesztők: Frazer-Imregh Monika; Kelényi Béla, Válóczi Róbert
Kiadó: Budapest :Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum
Kiadás éve: 2017
Oldalszám: 304 oldal, színes illusztrációkkal
Nyelv: magyar

Múzeumshop ›››

Baktay Ervin: Keleti levelek II.

A kötetek elsősorban ezeknek az eddig szinte teljesen ismeretlen írásoknak és az ekkor készült, jórészt először publikált fotóknak az összegzését kívánják bemutatni. Külön csemegét jelentenek a Baktay legjobb barátjához, Huzella Pál festőművészhez íródott „Keleti levelek”, melyekben az általa már megírt eseményeket sokkal személyesebb, ironikus nézőpontból is bemutatta. Ezekre Huzella egy-egy remek karikatúrával válaszolt, melyek ugyancsak megtalálhatók a most közreadott kötetekben. Mindezt Baktay eddig ismeretlen indiai festményeiről írott tanulmány is kiegészíti. A kötetek végén Baktay indiai útjának részletes dátumai, a velük kapcsolatos szójegyzékek, névmutatók és térképek is megtalálhatók.


ISBN: 978-963-89585-4-9
Szerkesztők: Frazer-Imregh Monika; Kelényi Béla, Válóczi Róbert
Kiadó: Budapest :Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum
Kiadás éve: 2017
Oldalszám: 276 oldal, színes illusztrációkkal
Nyelv: magyar

Múzeumshop ›››

Homo Ludens: Emlékeim nyomában

Baktay Ervin özvegyének, Aditinek halála után, 2011-ben kezdtük feldolgozni a Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeumba került Baktay-hagyatékot, melyben egy addig ismeretlen önéletrajzi kézirat két változata is fennmaradt. Az elsőt 1948. június 25-én kezdte el írni Baktay Ervin, „Emlékezések” címmel. Arra ugyan nincs adat, hogy a „Homo ludens” címmel fennmaradt, véglegesnek tekintett második változatba mikor kezdett bele, de kézírással ezen is ugyanezt a dátumot jelölte meg.

ISBN: 978-615-5217-11-1
Szerző: Baktay Ervin
Kiadó: Budapest: Iparművészeti Múzeum
Kiadás éve: 2013.

Oldalszám: 240 oldal, fekete-fehér archív fotókkal
Nyelv: magyar

Szélparipa emelkedjék! A tibeti buddhista imazászló kultusza

A könyv eredeti források alapján foglalja össze a tibeti buddhista imazászló gyakorlatával, eredetével és szertartásaival kapcsolatos tudnivalókat. A magyar és külföldi köz-és magángyűjteményekben található, valamint a szerző által gyűjtött anyag segítségével meghatározza az imazászló alapvető típusait, az ábrázolásokon található részleteket, s közli az egyes típusokon található szövegek fordítását is. A kötet bemutatja az imazászló asztrológiai hátterét, rendszerezi a különböző rítusaival kapcsolatos szertartási szövegeket, azonosítja az egymásnak megfeleltethető szertartásokat, s kiemeli a legfontosabb, jellemző részleteket. Végül bemutatja és elemzi az imazászló rítusaival kapcsolatos, különlegesen ritka, alig publikált, eddig nem pontosan azonosított képtípusokat.

ISBN: 978-615-5217-12-8
Szerző: Kelényi Béla
Kiadó: Budapest: Iparművészeti Múzeum
Kiadás éve: 2013

Oldalszám: 283 oldal, színes illusztrációkkal
Nyelv: magyar

Múzeumshop ›››

Ukijo-e, az elillanó világ képei: válogatás gróf Vay Péter japán fametszet gyűjtéséből

Több, mint száz éve annak, hogy gróf Vay Péter 1907-ben megvásárolta azt a japán tárgyú gyűjteményt, mely ma a Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeum japán képzőművészeti anyagának magját alkotja. A több mint 1000 japán fametszetet és közel 180 darab fametszetes könyvet, valamint 340 tekercsképet is magában foglaló gyűjtemény fametszet-lapjai közül válogat jelen kötet, hogy emléket állítson a magyar keleti közgyűjtemények gyarapításában érdemeket szerzett férfiúnak.
Az ezernél több lapot számláló gyűjtemény a 19. századi japán Utagava-iskola remekeit vonultatja fel, s Vay Péter japán vásárlásainak egyik legfigyelemreméltóbb részét képviseli.

ISBN: 978-963-9738-19-5
Szerkesztette: Fajcsák Györgyi, Umemura Yuko
Szerzők: Cseh Éva, Gáspár Annamária, Umemura Yuko
Kiadó: Budapest: Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum
Kiadás éve: 2010.
Oldalszám: 213 oldal, gazdagon illusztrált
Nyelv: kétnyelvű: magyar, japán

Kínai műgyűjtés: Magyarországon a 19. század elejétől 1945-ig

Ahogyan azt a kötet címe jelzi, a kínai tárgyak mintegy százötven évet felölelő hazai történetét ismerheti meg az olvasó, Magyarország legnagyobb kínai közgyűjteményének tárgyain keresztül, nemzetközi kontextusba helyezve. Bár a tanulmány fókuszában a kínai művészet recepciója áll, általában véve a keleti művészet hazai fogadtatása tekintetében is számos tudnivalóval szolgál. Annak ellenére, hogy a kínai tárgyak hosszú évszázadok óta részei a magyar tárgykultúrának, gyűjtésük történetét, hatásait – mely számtalan további kérdést is felvet –, alig ismerjük. Ezt a szerteágazó folyamatot a Hopp Múzeum 9000 darabot számláló gyűjteménye mentén fejti fel a szerző, így egyben egy keleti múzeumi gyűjtemény kialakulását is végigkövethetjük.


ISBN: 978-963-87548-7-5

Szerző: Fajcsák Györgyi
Kiadó: Budapest: Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum
Kiadás éve: 2009.

Oldalszám: 304 oldal, gazdagon illusztrált
Nyelv: magyar