India / Dél-ázsiai gyűjtemény

A Hopp Múzeum India / Dél-ázsiai Gyűjteménye csaknem 1500 műtárgyat tartalmaz. A múzeum harmadik legnagyobb gyűjteményeként számos kiváló műtárggyal büszkélkedhet. Általános gyűjtési tematikájának megfelelően elsősorban művészeti és iparművészeti jelentőségű, valamint történelmi szempontból értékes alkotásokat találhatunk itt, de helyet kaptak a hétköznapi és vallásos életet kísérő rituális tárgyak, valamint népművészeti emlékek is.

A sokrétű India / Dél-ázsiai Gyűjtemény legfontosabb része a viszonylag kisszámú, korai szobrászati anyag. Ezek közé tartoznak az ókori Gandhára hellenisztikus hatású művészetét bemutató buddhista szobrok (Kr. e. 1. sz. – Kr. u. 6–7. sz.), az észak-indiai Mathurá művészetének (Kr. e. 2. sz. – Kr. u. 6. sz.) hindu és buddhista szobrászata, valamint az észak-kelet indiai Pála-dinasztia (8–12. sz.) korában készült néhány szobor.

Kiemelkedő műtárgycsoportot képeznek a mogul korból (16-19.sz) származó műkincsek: a mogul miniatúrafestészet reprezentatív darabjai, valamint fegyverek, drágakőberakásos jáde faragványok és szőnyegtöredékek.

Dél-indiai műtárgyaink legszebb darabjai közé tartozik a 14. századi, korai Vidzsajanagara Birodalomból származó, házi oltárra szánt Földistennő (Bhúdéví) szobra, vagy a 17–18. századi, női szépséget formázó füstölőtartó, amely a dravida szobrászművészet egy kiemelkedő alkotása.

A gyűjtemény legkorábbi darabjai az indiai szubkontinens őskorából, az Indus-völgyi civilizáció kezdeti időszakából (Kr. e. 3. évezred), vagy még korábbról származó pattintott magkövek Sukkurból, valamint szakócák és agyagtöredékek. Közép-Európában egyedülálló tárgycsoportot alkotnak az Indus-völgyből eredeztethető, anyaistennő-kultuszhoz köthető, terrakottából formált plasztikák.

Az India / Dél-ázsiai Gyűjtemény legnagyobb tárgycsoportját a textilek képviselik. A többségében néprajzi jellegű tárgyegyüttesben szép számmal akadnak iparművészeti szempontból is kimagasló színvonalú darabok, amelyek együtt szemléletesen képviselik a korszak rádzsasztháni népviseletét és iparművészetét. Az indiai fémművesség reprezentatív példái is megtalálhatóak gyűjteményünkben: fegyverek, ékszerek és használati tárgyak.  Külön egységet képeznek a mindennapi használati tárgyak, melyeknek jellegzetes típusai az 1873-as bécsi világkiállítás anyagából származó, ezüst-berakásos bidrí fémedények. Említésre méltó a 34 faragott almandin gyűrűkőből álló sorozat.

A 20. századi és a kortárs képzőművészet is képviselteti magát az India / Dél-ázsiai Gyűjteményben. A gyűjteményrész legértékesebb darabja Dzsáminí Ráj (Jamini Roy, 1887–1972) bengáli népművészeti formákból táplálkozó Bengáli anya című képe. A 2000-es évek közepén került a múzeumba a nagykanizsai illetőségű, de később Indiába költözött és ott elhunyt Sass-Brunner Erzsébet és lánya, Brunner Erzsébet 62 festménye.