A mú­ze­um hoz­zá­tok megy

mú­ze­um­pe­da­gó­giai fog­lal­ko­zás

A Hopp Múzeum múzeumpedagógiai tevékenysége az ázsiai kultúrák reprezentációjában kreatív megközelítéssel teszi élményszerűvé foglalkozásait a fiatalok számára. A Múzeum adott kiállításához kapcsolódó gazdag programkínálat lehetőséget biztosít a témában való elmélyülésre, a személyes érdeklődés felkeltésére. A foglalkozásokon fontos a résztvevők téma-érzékenyítése, a másik ember kultúrájának megértésen alapuló elfogadása. Több foglalkozás művészetpedagógiai jellegű, mert a múzeum alapvető oktatási-nevelési céljának tartja a művészettel való nevelést, ezzel a küldetéstudattal erősítve kultúraközvetítő szerepét is.

2021 szeptemberében indult el „Az utazó múzeum” múzeumpedagógiai projekt abból az igényből fakadóan, hogy nem minden kiállításunk témája szólítja meg a legkisebbeket, vagy a kisebbeknek nehézséget okoz a Múzeumba való eljutás. A Múzeum ezért „fogta a bőröndjét” és ellátogatott több oktatási intézménybe azzal a céllal, hogy megismertesse az aktuális kiállítás csodálatos világát egy ismeretterjesztő foglalkozások keretein belül a fiatalabb korosztállyal is. 

„A Múzeum hozzátok megy” új szolgáltatásunk célja az ázsiai kultúrák népszerűsítése és megismertetése, amely megrendelhető. Várjuk jelentkezésüket!

KAPCSOLAT

Szeivolt Katalin, múzeumpedagógus
+36 30 294 9000
katalin.szeivolt@hoppmuseum.hu
Facebook oldal: Kati Keleten