Vay Péter életútja

Alapgyűjteményi kutatás

A Hopp Múzeum alapgyűjteményeinek kutatásaként zajlik gróf Vay Péter életútjának, diplomáciai, misszionáriusi tevékenységének, valamint japán gyűjtésének tudományos feltárása, a kelet-ázsiai művészetek hazai megismertetésében játszott szerepének bemutatása. A kalandos életű és hivatali feladataiból fakadóan az egész világot beutazó katolikus főpap 1907-ben a Szépművészeti Múzeum számára vásárolta meg azt a közel 2400 darabos japán gyűjteményt, amely 1919-ben a Hopp Múzeum megalapításakor egyik alapvető gyűjteményi anyagává vált. 

Régi adóssága múzeumunknak és a magyar művelődéstörténetnek is a gyűjtő és mecénás Vay Péter – személyiségének és tevékenységének feltárása mellett – japán gyűjteményének átfogó bemutatása, főbb tárgytípusainak megismertetése és kiemelkedő tárgyainak közreadása. 2023-ban kiállítást, valamint magyar és angol nyelven is olvasható tanulmánykötetet szentelünk a témának. A magyar nyelvű kötet a Szent István Társulat Kiadóval közös kiadásban lát napvilágot 2022-ben.