Gróf Zichy Jenő oroszföldi expedíciói

Digitális adatbázis létrehozása

Gróf Zichy Jenő, neves magyar szakíró, politikus és Ázsia-kutató vagyonát és tehetségét áldozta a magyarok gyökereinek felkutatására. A 19. század alkonyán három expedíciót is szervezett az egykori Orosz Birodalom területére, melyek nem csupán a magyar, de az orosz kultúra szempontjából is kiemelkedő jelentőséggel bírnak.Az expedíciók elsődleges célja a magyarság nyomainak kutatása volt, régészeti tekintetben azonban törekedtek minden korszak leleteinek minél teljesebb összegyűjtésére. Mindez lehetővé tette, hogy a gróf által bejárt, a 19. században kevéssé kutatott és tudományos tekintetben csaknem ismeretlen vidékek múltját és kultúráját mind a magyar, mind a nemzetközi szakma és nagyközönség számára hozzáférhetővé tegye. Zichy és tudóstársai voltak az elsők, akik az ugor népek kutatásával e területek rendkívül gazdag folklór- és régészeti anyagára irányították a tudományos figyelmet. A három expedíció után a gróf gazdag tárgyi gyűjteménnyel tért haza, melynek régészeti anyaga jelenleg a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeumban található. A több mint 1300 tárgyat számláló anyag tekinthető a múzeum egyetlen, teljes egészében régészeti gyűjteményének, melynek harmada a mai Oroszország területén található lelőhelyekhez köthető. Ugyanakkor ez idáig csupán egyes tárgyak kerültek publikálásra, így a gyűjtemény teljes egészében mind a tágabb szakma, mind a nagyközönség előtt ismeretlen. A tárgyak kivétel nélkül kontextus nélküliek, emiatt pontos meghatározásuk rendkívül problematikus, datálásuk több esetben módosításra szorul, mely régészeti eredet híján csak pontos párhuzamok keresésével lehetséges. A gyűjtemény számos korszakot ölel föl, s tárgyainak lelőhelye több esetben teljes egészében ismeretlen. 2019-ben a kutatás az Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences/Orosz Tudományos Akadémia Keleti Intézetével intézményével való együttműködés keretein belül indult. Megtörtént a szibériai anyag meghatározása, és elkezdődött a kaukázusi régió tárgyainak leírása, adatbázisban való rögzítése. További fontos célkitűzés a Zichy Jenő oroszföldi expedícióihoz köthető információk legteljesebb összegyűjtése és több nyelven történő elérhetővé tétele. A kutatás célja a teljes Zichy-gyűjtemény digitális adatbázisának létrehozása, a tárgyak kontextusba helyezése és az adatok több nyelven történő közreadása.

A  Zichy-projekt honlapja