Gandhára-kutatás

Schwaiger Imre gyűjtése

Az ókori Gandhára a történelmi India északnyugati részén, a mai Pakisztán és Afganisztán északi határvidékén helyezkedett el. A kereskedelmi utak kereszteződésében fekvő terület már a legkorábbi időktől kultúrák találkozópontja volt. A térség 1–6. században virágzó művészete erős hellenisztikus hatást mutat. Nagy Sándor makedón király a Kr. e. 327–326-os indiai hadjárata során több várost alapított itt. A Maurja Birodalom idején (Kr. e. 325–183) a térségben elterjedt a buddhizmus. A birodalom széthullása után önálló indo-görög királyságok jöttek létre. A Kusán Birodalom uralma alatt (Kr. u. 1–3. század) Gandhárában elsősorban buddhista művészet fejlődött ki, s a Buddha első antropomorf ábrázolásai itt jelentek meg. A gandhárai művészet különlegessége, hogy a buddhista tematikával párhuzamosan a klasszikus görög panteon istenei is megjelennek az alapvetően sztúpákat díszítő reliefeken.

Múzeumunk mintegy 70 gandhárai szobrot őriz, melyek Schwaiger Imre, Delhiben és Londonban élt műkereskedő ajándékaként kerültek hozzánk a 20. század első felében. A szobrok, a nemzetközi párhuzamokhoz hasonlóan, többnyire töredékesek, pontos provenienciájuk ismeretlen. A jelenleg folyó kutatás két fő irányt követ: egyrészt a birtokunkban lévő szobrokat írjuk le, azonosítjuk, és helyezzük el a legfrissebb tudományos eredmények alapján, másrészt pedig az adományozó Schwaiger Imre életútját, múzeumunkhoz fűződő kapcsolatát tárjuk fel. Schwaiger nem csupán az Indiai Gyűjteményt gyarapította, hanem számos egyéb, igen értékes tárgyat is adományozott múzeumunknak.

A gandhárai anyaggal kapcsolatos restaurálási munkák során a szoborfejekben elhelyezett, kiállítási célokat szolgáló vasrudakat állagvédelmi okokból eltávolítjuk. Ez hosszú és aprólékos munkát kíván meg, jelenleg a felmérési szakaszban vagyunk.