Bronztükör

Zichy gyűjtemény

Leltári szám: 8228
Tárgytípus: bronz-, ólom- és nemesfém tárgyak; régészeti leletek
Készítés ideje:
Kr. u. 2–5. század
Anyag/technika: bronz
Méretek: átmérő: 6 cm
Ép, kissé szabálytalan, kerekded bronztükör. Előlapja egyenletes kiképzésű, díszítetlen, hátlapján két koncentrikus körbe rendezett rovátkolt, rekeszszerűen kiképzett kompocízió figyelhető meg. Díszítése középtájon erőteljesen kopott. A tükör közepén egyenes, kis csatornát közrefogó kettős borda látható, melyre merőlegesen íves bütyökfül helyezkedik el.