Buzogány

Zichy gyűjtemény

Leltári szám: 8224
Tárgytípus: bronz-, ólom- és nemesfém tárgyak; régészeti leletek
Készítés ideje:
Kr. u. 10−13. század
Anyag/technika: bronz
Méretek: átmérő: 5 cm
hosszúság: 2,8 cm
köpűátmérő: 1,7 cm
Ép, csillagos buzogányfej, melynek közepét négy négyoldalú, erősebben kiugró gúla, alsó és felső részét pedig négy-négy háromoldalú gúla alkotja. Hasonló példányok a gyűjteményből: 8225-ös, 8226-os.