Csákány

Zichy gyűjtemény

Leltári szám: 8906
Tárgytípus: bronz-, ólom- és nemesfém tárgyak; régészeti leletek
Készítés ideje:
Kr. e. 7–3. század
Anyag: bronz
Technika: öntött
Méretek: teljes hosszúság: 7 cm
köpű hosszúsága: 3 cm
köpűátmérő: 1,2 x 1,6 cm
Bronz csákány, enyhén összeszűkülő, ovális átmetszetű, bekarcolt vonaldísszel ellátott köpűvel. Törött hegye kör átmetszetű, mintegy kétharmada hiányzik.
Kiszélesedő lapos foka ép,lemezes szerkezetű, tompaszögű hegyben végződik