Csüngő töredéke

Zichy gyűjtemény

Leltári szám: 8336
Tárgytípus: bronz-, ólom- és nemesfém tárgyak; régészeti leletek
Készítés ideje:
Kr. e. 8–6. század
Anyag/technika: bronz
Méretek: átmérő: 1,4 × 0,7 cm
hosszúság: 2,5 cm
Description/Leírás: Bronz, függőlegesen és horizontálisan zsinórkompozícióval díszített szarv alakú csüngő töredéke. Belül üreges, vassal kitöltött, csúcsa letörött, szélesebbik vége töredékes.
Hasonló darabok a gyűjteményből: 8334, 8335