Leltári szám: 9142
Tárgytípus: bronz-, ólom- és nemesfém tárgyak; régészeti leletek
Készítés ideje:
Kr. u. 2−4. század
Anyag/technika: bronz
Méretek: magasság: 2 cm
szélesség: 1 cm
hosszúság: 3 cm
Öntött, erőteljesen profilált kengyelű, melyhez kis, félköríves gallér csatlakozik. Félkörös lemezes, rovátkolással díszített fejlappal, és kettős rugóval, valamint hosszú, egyenes tűtartóval rendelkezik. Tűje hiányzik.
E típusú fibulák rendkívül népszerűek voltak a római provinciákban, elsősorban a rajnai és Duna menti provinciákban. Elsősorban a katonai viselet részét képezték, de barbaricumi környezetben szintén gyakran előfordulnak, s párosával a női viselet részekét is megtalálhatók.