Kapuőrző figura (tianwang) (torzó)

Kínai gyűjtemény

Leltári szám: 9799
Tárgytípus: szobor; temetkezési kísérőtárgy; kerámiaművesség
Készítés ideje:
8. század első fele
Tang-dinasztia
Készítés helye:
Anyag: agyag; keménycserép
Technika: festés nyomaival; préselt
Méretek: magasság: 36,6 cm
szélesség: 28,6 cm
A sírfigurák készítésének általános gyakorlata volt, hogy szabványosított méretüktől és díszítésüktől függően az egyes darabok több, préseléssel formába nyomott darabból készültek. Égetés előtt aztán az egyes részeket higított agyagkeverékkel ragasztották össze. A kiégetett, nagyobb méretű tárgyakat – így a dvárapála (szanszkrit: ‘kapuőr’) figurákat is — gyakran még véséssel is díszítették.
A vörösre égetett keménycserép kapuőrző torzó bal kezét csípőjén tartja, jobbjában eredetileg talán egy lándzsa lehetett. Marcona ábrázatát a fejtetőn összefogott, haját megkoronázó ékalakú dísz zárja. Felső testét páncél borítja, melynek formája a korabeli darabokkal szoros hasonlóságot mutat