Leltári szám: 5289
Tárgytípus: bronz-, ólom- és nemesfém tárgyak; régészeti leletek
Készítés ideje:
Kr. u. 10−11. század
Anyag/technika: bronz, ezüstözéssel
Méretek: magasság: 0,3 cm
szélesség: 1,4 cm
hosszúság: 1,7 cm
Apró, címerpajzs alakú, öntöt, reliefes bronz övveret töredék. Központi képmezejét függőleges sorba rendezett növények alkotta ornamentika képezi, míg szélein indamotívum figyelhető meg.