Tanulmánykötetek

https://muzeumshop.com/shangay-shanghai-1
A köztes lét túloldalán. Hajas Tibor művészete és a tibeti misztériumok

A köztes lét túloldalán a Hopp Múzeum azon kiállításainak sorába illeszkedik, amelyek az ázsiai kultúráknak a 19–20. századi hazai alkotókra gyakorolt hatását teszik vizsgálatuk tárgyává. Ezúttal a fiatalon, tragikus körülmények között elhunyt költő és képzőművész, Hajas Tibor (1946–1980) utolsó alkotói periódusának azon művei kerültek fókuszba, amelyekben – Hamvas Béla Tibeti misztériumok című művének hatására – a tibeti buddhizmus vonatkozásai a meghatározók.


ISBN: 978-615-5304-93-4
Szerkesztette: Kelényi Béla, Végh József

Kiadó: Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum, Budapest
Kiadás éve: 2019
Oldalszám: 131 oldal, színes illusztrációkkal és archív fotókkal
Nyelv: magyar

Múzeumshop ›››

Isten I Nő. A Déví-kultusz és a hagyományos női szerepek Indiában

Az IstenǀNő kiállítással párhuzamosan megjelenő tanulmánykötet izgalmas és látványos kiegészítése a Hopp Múzeum 2018. május 11–2019. január 6. között megtekinthető tárlatának. Az istennőkultusz, a hindu vallásosság és az indiai művészet mellett az indiai nők társadalomban elfoglalt helyével is foglalkozik. A benne foglalt tanulmányokat magyar indológusok és esztéták mellett számos külföldi szakember jegyzi. 

ISBN 9786155304835
Szerkesztő: Válóczy Róbert
Kiadó: Szépművészeti Múzeum–Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum, Budapest
Kiadás éve: 2018
Oldalszám: 268 oldal, színes illusztrációkkal
Grafikai tervezés: Takács Lídia
Nyelv: magyar, angol

Múzeumshop ›››


Shangay-Shanghai. Párhuzamos eltérések Kelet és Nyugat között

A kötet az azonos című kiállításhoz kapcsolódó tanulmánykötet. A 20. század első felében Shanghaihoz hosszabb-rövidebb ideig kötődő magyarok művészei vonatkozású tevékenységét és a korszak magyarországi Kelet-képét igyekszik bemutatni. 

ISBN: 978-963-89585-5-6
Szerkesztette: Fajcsák Györgyi; Kelényi Béla

Kiadó: Budapest  : Szépművészeti Múzeum - Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum
Kiadás éve: 2017
Oldalszám: 344 oldal, színes illusztrációkkal és archív fotókkal
Nyelv: magyar, angol


Nágák, elefántok, madarak. Viseletek Délkelet-Ázsia szárazföldi térségéből

A kötet többféle aspektusból – földrajzi, kronológiai és antropológiai szempontból is – vizsgálja a délkelet-ázsiai textilek anyagát, így a textilek típusainak, rituális szerepének és mintarendjének bemutatásától kezdve az egyes népcsoportok jellegzetes viseleteinek és textiltípusainak ábrázolásán keresztül írja le a hiedelemvilág, az ünnepek és szokások jellegzetességeit. 

ISBN 978-963-87496-6-6
Szerkesztők: Brittig Vera, Fajcsák Györgyi
Kiadó: Szépművészeti Múzeum – Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum
Kiadás éve: 2016
Borító: Puha fedeles
Oldalszám: 226 oldal, színes illusztrációkkal
Nyelv: magyar, angol

Múzeumshop ›››

 

Gendzsi Herceg nyomában. Japán képen és írásban

Az ezeréves irodalmi műalkotás, a Gendzsi monogatari főszereplőjének nevéhez állandó jelzőként a „hikaru” szót csatolják a japánok, melynek jelentése: fényleni, ragyogni. E jelző nemcsak Gendzsi herceg földöntúli szépségére utal, hanem páratlan intellektusára, ízlésére, modorára is. Fizikai és szellemi tökéletessége emelte alakját a japán kultúrtörténet egyik legikonikusabb karakterévé. Korát, az ezres évek császári udvarának világát Heian-kjóban, a mai Kiotóban, a klasszikus japán kultúra bölcsőjeként tartják számon.

 

ISBN 978-615-5304-48-4
Szerkesztette: Dénes Mirjam, Fajcsák Györgyi
Kiadó: Budapest: Szépművészeti Múzeum – Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum
Kiadási év: 2015
Oldalszám: 265, illusztrációkkal
Nyelv: magyar, angol


Az indológus indián. Baktay Ervin emlékezete

Baktay Ervin India kultúrájának egyik legfontosabb korabeli kutatója, számos könyvével, cikkével, kiállítás rendezésével mindmáig legnagyobb magyar népszerűsítője. Miközben jelentőset alkotott a földrajztudományokban, művészettörténetben, asztrológiában, neki köszönhetjük Kőrösi Csoma Sándor hazai kultuszát is. Sokoldalú tehetségét nemcsak műveiben bontakoztatta ki. Színes gyermekkori élményei nyomán barátaival vadnyugati és indián játékot alapított, amelyet az Amerikai Indián Szövetség is elismeréssel illetett. Jelen kötet Baktay sokszínű egyéniségén keresztül foglalja össze a XX. század első felének társadalmi és szellemi mozgalmait.


ISBN 978-615-53043-1-6
Szerkesztő: Kelényi Béla
Főszerkesztő: Ruttkay Helga
Kiadó: Szépművészeti Múzeum - Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum
Kiadás éve: 2014
Oldalszám: 447 oldal, gazdagon illusztrált
Nyelv: magyar

Hagyomány és átváltozás. Jávai Wayang bábok és Gaál József kortárs alkotásai

A kötet Gaál József képzőművész alkotásait segítségül híva értelmezi újra az indonéz szigetvilág egyik legismertebb művészeti ágát, a wayangot. Gaál József alkotásaival együtt kerülnek kiállításra Zboray Ernőnek az 1920-as években Nyugat-Jáván gyűjtött wayang bábjai is. 

The publication presents the works of the artist József Gaál to offer a re-interpretation of wayang, the most widely known branch of art of the Indoniesian archipelago. Along with József Gaál’s works, Ernő Zboray’s wayang puppets collected in Western Java in the 1920s are also exhibited. 

ISBN: 978-615-5217-13-5
Szerkesztette // Editors: Brittig Vera, Gaál József
Kiadó // Publisher: Iparművészeti Múzeum
Kiadás éve // Published: 2013
Oldalszám // Pages: 63 oldal színes illusztrációkkal
Nyelv //Language: magyar, angol (kétnyelvű) // Hungarian, English (bilingual)

Múzeumshop ›››

Japán vörös és fekete. Hagyományos japán viselet és kortárs magyar ékszerek

A kötet egy olyan kiállítás sorozat tervezett első példánya, mely arra hívatott, hogy egymás mellett jelenítse meg a hagyományos ázsiai kultúra művészi alkotásait, valamint ezeknek az alkotásoknak a hatását a modern kortárs művészet darabjain. A kiállítás, valamint a kiadvány a japán tárgykultúra tárgyait és a tradicionális japán viselet világát mutatja be párhuzamosan a kortárs magyar ékszertervezők japán tárgyak inspirálta alkotásaival.

The publication entitled Japanese “Rouge et Noir”. Traditional Japanese Wear and Contemporary Hungarian Jewellery is the first volume related to a series of exhibitions that is intended to represent artistic works of traditional Asian cultures along with their effects on contemporary art. The exhibition and the publication give an insight into the objects of Japanese material culture and traditional Japanese wear, along with the works of Hungarian jewellery designers inspired by Japanese artefacts.

ISBN: 978-963-9873-33-9
Szerkesztette // Editor: Fajcsák Györgyi
Kiadó // Publisher: Iparművészeti Múzeum, Budapest; Janus Pannonius Múzeum, Pécs
Kiadás éve // Published: 2013
Oldalszám // Pages: 147 oldal színes illusztrációkkal, műtárgyfotókkal
Nyelv //Language: magyar, angol (kétnyelvű) // Hungarian, English (bilingual)

Két korszak határán: Perzsa művészet a Qádzsár-korban (1796-1925)

A tanulmánykötet a Qádzsár-kori perzsa világot mutatja be számunkra a téma szakértőinek tanulmányain keresztül. A tanulmányok ismertetik a magyarországi iranisztikai kutatások történetét, a Qádzsar-kori Perzsia történetét, a Qádzsár uralkodók európai utazásait és a kor irodalmát, művészetét. Olvashatunk a könyvkultúrájukról, a könyvfestészetről, a képi ábrázolások új lehetőségeiről, a perzsa lakkművészetről, fotóművészetről, fegyverművességről, fémművességről, kerámia- és textilművészetről, valamint a mindennapi illetve alkalmi kelléktárak vizsgálatáról, művészettörténész szemmel. Végül az újkori perzsa művészet magyarországi gyűjtéstörténetével ismerkedhetünk meg. A tanulmányokat követő leíró katalógus a magyarországi közgyűjtemények, főként a Hopp Ferenc Múzeum Közel-keleti gyűjteményének, valamint néhány magángyűjtemény legszebb Qádzsár-kori perzsa műtárgyanyagát mutatja be színes fotókkal illusztrálva.

ISBN: 978-963-9738-21-8
Szerkesztette: Kelényi Béla, Szántó Iván
Szerzők: Dobrovits Mihály, Jeremiás Éva, Kardos Tatjána, Kelényi Béla, Kincses Károly, Kovács S. Tibor, Pásztor Emese, Sárközy Miklós, Szántó Iván
Kiadó: Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeum
Kiadás éve: 2010.
Nyelv: magyar, angol

A Buitenzorg-villa lakója: A világutazó, műgyűjtő Hopp Ferenc (1833-1919)

Hopp Ferenc 1919-ben hagyta végrendeletének értelmében otthonát, az Andrássy úti „Buitenzorg villát” és a mintegy négyezer darabot számláló keleti műtárgy gyűjteményét a magyar államra, azzal a kikötéssel és feltétellel, hogy abban egy kelet-ázsiai művészeti múzeum rendeztessék be. Műgyűjtő, világutazó és mecénás volt, japán, kínai, indiai és délkelet-ázsiai tárgyaiból jött létre Budapesten Közép-Európa első távol-keleti gyűjteménye, a róla elnevezett múzeum pedig 1923-ban nyitotta meg kapuit a látogatók előtt. Az alapító Hopp Ferenc előtt tiszteleg ez a kötet, mely nemcsak életét, korát és tevékenységét mutatja be, de a múzeum gyűjteményeinek történetét és összetételét is összefoglalja. 

ISBN: 978-963-87548-5-1
Szerkesztette: Fajcsák Györgyi, Renner Zsuzsanna
Szerzők: Bincsik Mónika, Fajcsák Györgyi, Ferenczy Mária, Gábor Eszter, Nádasdi András, Nagy Árpád Miklós, Kelényi Béla, Kincses Károly, Kubassek János, Renner Zsuzsanna
Kiadó: Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeum
Kiadás éve: 2008.
Nyelv: magyar, angol

Múzeumshop ›››