Legújabb kiadványaink


A Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum legutóbbi években megjelent kiadványai magyar és angol nyelven is elérhetők és a Múzeumshop-ban megvásárolhatók.

A Kert. A százéves Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum orientalizáló kertje

A kert. A százéves Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum orientalizáló kertje

Klösz György 1880-as évek elején készült fotóján már látható a Sugárút (ma Andrássy út) 103. szám alatt a kétszintes, itáliai stílusban épített villa, amely ma a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeumnak ad otthont és amelynek építtetője, első lakója Knorr József kereskedő és családja volt. A család hét év után adta el a villát a jó hírű üzletembernek, Hopp Ferencnek, akinek gyarapodó gyűjteménye már nem fért el nagykörúti lakásában. Hopp az első években az épületen csak kisebb átalakításokat végzett, a kertet azonban Budapest egyik nevezetessé-gévé varázsolta. Első világ körüli útján látogatta meg a nyugat-jávai holland gyarmatváros, Buitenzorg (ma Bogor) híres botanikus kertjét. Az élmény akkora hatással volt rá, hogy elhatározta, Budapesten is felépít egy „gondoktól mentes” helyet. Így nevezte el a villáját és annak kertjét Buitenzorg-(’gondűző’) laknak. A villa körüli kertet egzotikus növényekkel és utazásai során gyűjtött tárgyakkal népesítette be. Jelen kötet ennek a kertnek állít emléket: bemutatja a történetét, növényzetét, kerti építményeit, műtárgyait, valamint a róla és benne készült fotókat.

ISBN: 978-615-81396-4-9
Szerkesztette: Bagi Judit, Fajcsák Györgyi, Válóczi Róbert
Szerzők: Gódorné Hazenauer Zita, Bagi Judit, Fajcsák Györgyi, Kardos Tatjana, Válóczi Róbert
Kiadó: Szépművészeti Múzeum - Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum
Kiadás éve: 2023.
Oldalszám: 348 oldal, gazdagon illusztrált színes műtárgy. és archív fotókkal
Nyelv: magyar, angol


Múzeumshop ›››

A Kelet és a diplomácia művészete. Vay Péter püspök világmissziója

Gróf Vay Péter (1863–1948) nagyon különleges, a maga korában egyedülálló életpályát futott be. Protestáns családban nevelkedett, számos egyetemen tanult, majd bohém arisztokrata életét hátrahagyva a római katolikus egyház diplomáciai szolgálatába állt és püspöki rangig emelkedett. A pápa megbízottjaként katolikus missziókat (iskolák, árvaházak, kórházak) látogatott és a hazájukat elhagyó tömegek lelki gondozását szervezte. 1907-ben vásárolta meg Japánban a Szépművészeti Múzeum számára azt a közel 2400 darabos japán gyűjteményt, amely a Hopp Múzeum egyik legalapvetőbb és legrégibb gyűjteménye lett. 
A kötet első tanulmányában Vay Péter gazdag életútja, neveltetése, kapcsolatai, egyháztörténeti vonatkozású szerteágazó tevékenysége tárul elénk. Jelentős terjedelmű írói munkásságának és művészetlátásának megértését segíti elő a kor gondolkodásmódját alakító főbb eszmetörténeti vonulatok bemutatása a második tanulmányban. A harmadik tanulmány a Japánban vásárolt gyűjtemény megismertetésével Vay Péter keleti művészetértését és műgyűjtését összegzi, melyet a Vay-gyűjtemény jelentős alkotásait felvonultató katalógus rész zár. A kötet függelékében a Vay-kutatás mai alapadataiból összeállított Vay Péter- biográfia, valamint az utazásait bemutató térképek, és válogatott írásainak bibliográfiája található.

Szerző(k): Fajcsák Györgyi, Solymári Dániel, Pallós Tamás, Sajgó Krisztián
Kiadó: Szent István Társulat - Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum, Budapest 
Kiadás éve: 2022.
Nyelv: magyar
ISBN: 978-963-612-002-3
Oldalszám: 324 oldal, gazdagon illusztrált színes műtárgy és archív fotókkal

Múzeumshop ›››

Jurták és kolostorok. Mongol művészet a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum gyűjteményében

A Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum a mongol tárgykultúra kiváló hazai kutatói előtt tisztelegve először rendez átfogó, a mongol művészetet és műveltséget bemutató kiállítást, amely valamennyi magyar közgyűjtemény mongol anyagát feltérképezve kíván áttekintést adni a mongol művészet magyarországi tárgyanyagáról. Az első fejezet négy tanulmánya a mongol tudományos és diplomáciai kapcsolatok szellemi és tárgyi örökségének történetét tárja fel. A második fejezet négy tanulmánya jeles tudósok és kiemelt fontosságú kutatási témák nyomába eredve vizsgálja a magyar tudomány mongolisztikai vonatkozású kutatási eredményeit. A harmadik fejezet a mongol buddhista művészet néhány jellegzetes vonását és a Hopp Múzeum gyűjteményének kapcsolódó tárgycsoportjait mutatja be. A kötet negyedik, s egyben utolsó fejezete mongol történeti fotográfiákról szóló tanulmányokat tartalmaz. A kötet érdekessége a függelékben található bibliográfia, amely Csiky Gergely összeállításában közli a mongóliai magyar régészeti kutatásokkal kapcsolatos megjelent publikációkat.

ISBN: 978-615-5987-76-2
Szerkesztette: Fajcsák Györgyi, Windhoffer Tímea
Szerzők: Bereczki Zoltán, Birtalan Ágnes, Csíky Gergely, Fajcsák Györgyi, Rákos Attila, Sárközi Alice, Szilágyi Zsolt, Teleki Krisztina, Vinkovics Judit, Végh József, Wilhelm Gábor, Windhoffer Tímea
Kiadó: Szépművészeti Múzeum - Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum
Kiadás éve: 2022.
Oldalszám: 244/248 oldal, gazdagon illusztrált színes műtárgy. és archív fotókkal
Nyelv: magyar, angol

Múzeumshop ›››

Varázstánc. Gill Marais és Zboray Ilona utazása Bali titkain át

Két női utazót és közel száz évet fog át a jelen kiadvány, akiket szorosan összeköt a megörökített témák kontinuitása. A Transz | Tánc | Bali című kiállításhoz kapcsolódó kötet a turistaparadicsomként ismert földi édenkert, Bali egy másik arcát tárja a látogatók elé: a hétköznapokat és az elmúlást, az ünnepeket, a gonosz erőket és a démonokkal való harcot hozza közelebb. Zboray Ilona egykori írásai és Gill Marais mai fotográfiái Bali egyedülálló kultúrájába és páratlan szépségébe vezetnek be minket. Zboray Ilona írt a balinézek hétköznapjait átszövő vallásos életről, mitológiájukról, gazdag hitvilágukról és ünnepeikről, amelyben fontos szerep jut a gyakran transzállapotban előadott táncoknak is. Gill Marais bő ötven évvel később járt először Bali szigetén, ahol később le is telepedett. Fotóriporterként járta a világot; fotói a kulturális sajátságokra, az utazásra és az élet hittel megélt eseményeire fókuszálnak.

ISBN: 978-615-5987-53-3
Szerkesztette: Brittig Vera
Szerző(k): Brittig Vera, Gill Marais, Zboray Ilona
Kiadó: Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum
Kiadás éve: 2021.
Oldalszám: 111 oldal, gazdagon illusztrált színes fotókkal
Nyelv: magyar, angol

Múzeumshop ›››Japonizmus az Osztrák–Magyar Monarchiában (e-Book)

A kötet Japán és az egykori Monarchiához tartozó országok között fennálló diplomáciai kapcsolat 150. évfordulójának megünneplésére készült. A tanulmánykötet célja a japán kultúra meg- és elismerésének, valamint a helyi művészek számára ihletadó szerepének bemutatása. Jelen kötet egy hároméves együttműködési projekt gyümölcse, melynek során olyan országok japonizmus-kutatói dolgoztak együtt, amelyek egykor a Monarchia részét képezték. A tizenhét szaktanulmány négy tematikus szegmensre tagolódik. Az Egy új ismerős című egység megismerteti az olvasót a japonizmus kelet-közép-európai kezdetének történelmi, politikai, kulturális közegével. A második rész, az Utazó műtárgyak, a közép-európai japán műalkotások befogadására, gyűjtésére és értelmezésére koncentrál. A harmadik egység, a Művészek és műalkotások a japonizmus olyan klasszikus témáit tárgyalja, mint a festészet, a grafika, a kerámia- és üvegművészet, valamint a színház. A kötet utolsó része, A japonizmus ösztönzői, a közép-európai kulturális, politikai, társadalmi jelenségekre és légkörre összpontosít. A tanulmányokat a Függelék, valamint A japán művészettel kapcsolatos kiállítások kronologikus listája követi.

ISBN: 978-615-5987-34-2

Szerkesztette: Mirjam Dénes, Györgyi Fajcsák, Piotr Spławski, Toshio Watanabe
Szerzők: Bodor Kata, Dénes Mirjam, Fajcsák Györgyi, Farkas Ildikó, Földi Eszter, Kiss Sándor, Agnieszka Kluczewska-Wójcik, Radu Leca, Peter Pantzer, Piotr Spławski, Filip Suchomel, Stefano Turina, Toshio Watanabe
Kiadó: Szépművészeti Múzeum - Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum
Kiadás éve: 2021.
Oldalszám: 324 oldal, színes képekkel gazdagon illusztrált
Nyelv: angol, magyar (utóbbi csak e-book formátumban jelent meg)

Múzeumshop ›››
Ázsia művészete. A százéves Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum gyűjteményei

2019-ben ünnepelte fennállásának századik évfordulóját a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum, amely három nagyobb gyűjteményrészben őrzi anyagát: műgyűjtemények, adattár, könyvtár. A kilenc műgyűjteményi egységhez tartozik a kínai, japán, indiai, délkelet-ázsiai, tibeti-nepáli, mongol, közel-keleti és a Zichy-gyűjtemény. A Múzeum kötetei rendszerint egy-egy ázsiai kultúra egy-egy kérdéskörét vizsgálják behatóan, ez a kötet a múzeum történetében először átfogó képet kíván adni a múzeum összes gyűjteményéről. A kötet a múzeum száz évre visszanyúló történetének bemutatásával kezdődik, bemutatja milyen gyűjteményi egységeket csatoltak a múzeum megalapítása során. Ezt a tematikát követi végig a tanulmány, azaz megfigyelhetjük, milyen formákban gyarapodott a múzeum gyűjteménye egy-egy igazgató munkássága alatt. Továbbiakban a kilenc műgyűjtemény, majd az adattár és könyvtár történeti bemutatása következik a gyűjtemények kurátorainak tollából. Külön érdekesség, hogy a kötet függelékében összegyűjtötték a múzeum száz éves történetének összes kiállítását, valamint a múzeummal kapcsolatos megjelent publikációkat.

ISBN: 978-615-5987-07-6
Szerkesztette: Fajcsák Györgyi 
Szerzők: Brittig Vera, Dénes Mirjam, Fajcsák, Györgyi, Hársvölgyi Virág, Hoppál Krisztina, Kardos Tatjána, Kelényi Béla, Nagy Péter Tamás, Válóczi Róbert, Windhoffer Tímea
Kiadó: Szépművészeti Múzeum – Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum
Kiadás éve: 2019.

Oldalszám: 350 oldal, színes illusztrációkkal és archív fotókkal
Nyelv: magyar, angol

Múzeumshop ›››